Jobs in Beijing | Shanghai | Tianjin | Nanjing | Suzhou | Hangzhou | Guangzhou | Shenzhen | Dongguan | Dalian | Qingdao | Chongqing | Harbin

BODA College of JILIN Normal University

About BODA College of JILIN Normal University


Boda College of Jilin Normal University is famous for muti-language teaching such as English, Japanese, Korean etc.

Additional Information

  • Contact person: shirley
  • Phone number: 0086-571-88165512
  • Current location: Not limited
  • Address: Siping city, JiLin Province
  • Email: JILIN--BODA@126.COM

job title

Job searchAdvanced